Uwrażliwianie i wiedza

Szkoła ma nie tylko uczyć, ale tez wychowywać. Aby móc realizować wszystkie stawiane sobie cele musi ona jednak posiadać odpowiednie środki finansowe i właściwą kadrę pracowniczą. Dla osób, którym zależy na wszechstronnym rozwoju osobowości dziecka idealnym rozwiązaniem staje się szkoła katolicka. Oczywiście, o ile rodzice chcą wychować dziecko w wierze katolickiej. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tradycyjnej placówce edukacyjnej ilość uczniów jest bardzo duża. Uniemożliwia to jednocześnie pracę z każdym dzieckiem z osobna i skupienie się na jego potrzebach. Szkoła katolicka ma jednak znamiona elitarności. Gwarantuje ona wszystkim swoim uczniom opiekę nauczycieli nie tylko w sferze nauki i wiedzy, ale także rozwoju duchowego. Człowiek, aby stać się istotą poprawnie funkcjonującą w społeczeństwie musi od małego nasiąknąć odpowiednimi wartościami. Uwrażliwianie na cierpienie innych ludzi, zwierząt czy nauka szacunku do wspólnego dobra powinna się zaczynać już na etapie wczesnoszkolnym.