Ustalony porządek dnia

Każdy rodzic powinien mieć świadomość tego, że dziecko potrzebuje ustalonego porządku dnia oraz jasnych reguł. Wiedzą o tym również władze szkół katolickich. Określony i ściśle przestrzegany plan dnia jest jedną z cech charakterystycznych tego typu placówki. Nie da się jednak zaprzeczyć, że znakomicie odbija się to na psychice młodych ludzi. Celem rozplanowania całego dnia nie jest ograniczanie swobody młodych ludzi, a jedynie zorganizowanie im czasu tak, by czuli się potrzebni i ważni. Ma również znaczący wpływ na umocnienie więzi miedzy całą społecznością szkolną. Szkoła katolicka za nadrzędny cel stawia sobie oczywiście ukształtowanie człowieka o silnej sferze duchowe. Dlatego też w ciągu każdego dnia musi się znaleźć odpowiednia ilość czasu na modlitwę oraz mszę świętą. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że praktyki te mają dużo bardziej swobodny przebieg niż te znane nam z doświadczenia. Szkoła katolicka dba bowiem o to, by kościół kojarzył się wszystkim uczniom wyłącznie pozytywnie.