Trudny rozwój emocjonalny

Aby prawidłowo się rozwijać młody człowiek potrzebuje czegoś więcej niż przyswajania informacji. Równie ważny jak rozwój intelektualny jest bowiem rozwój emocjonalny. Właściwa społeczność szkolna, przyjazna grupa koleżeńska oraz otwarci i chętni do pomocy nauczyciele to prawdziwy skarb dla uczącego się dziecka. Potrzebuje ono bowiem ciepła i miłości nie tylko w domu. Szkoła zajmuje uczniowi znaczną część dnia. Warto zatem dbać o to, by czuł się on w niej komfortowo i z radością w niej pozostawał. Właśnie z uwagi na ciepłą atmosferę szkoły katolickie cieszą się coraz większą popularnością. Okazuje się bowiem, że dzieci najlepiej rozwijają się i uczą, kiedy mają jasno wyznaczone reguły zachowania oraz postępowania, jednak nikt nie stosuje wobec nich przemocy fizycznej czy psychicznej. Szkoła w wielu wypadkach rekompensuje także brak miłości w domu rodzinnym. Dlatego właśnie rozważna i przyjacielsko nastawiona społeczność szkoły katolickiej może być dla ucznia źródłem uczuć, których nie dane było mu poznać w rodzinie.