Troska o wartości

Każdy rodzic chciałby, aby jego pociecha kierowała się w życiu odpowiednimi wartościami. Obserwując reportaże o młodocianych przestępcach wielu zastanawia się, gdzie byli ich rodzice. Jednak nie każda matka i nie każdy ojciec są w stanie poświęcić swojemu dziecku odpowiednio dużo czasu i właściwie skupić się na przekazywaniu hierarchii wartości. Dlatego właśnie chcieliby ten obowiązek przekazać szkole. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie powstają szkoły katolickie. Mają one jasny cel – oprócz realizowania planu nauczania chcą mieć wpływ na duchowość i moralność młodego człowieka. Są to zazwyczaj placówki płatne, które umożliwiają dzieciom i młodzieży stałe przebywanie w murach szkolnych. Przynależą bowiem do nich odpowiednie pomieszczenia zaadaptowane na pokoje dla uczniów. Dzięki temu twory się wspólnota mieszkańców, których łączy wspólna wiara. Takie otoczenie na pewno pozytywnie wpływa na psychikę młodego człowieka. Konieczność akceptowania zasad takiej szkoły kształtuje również karność i obowiązkowość.