Przygotowanie do życia

Nie ulega wątpliwości, że szkołą ma człowieka przygotować do życia. To, jak będziemy się czuli i ile z niej wyniesiemy zależy jednak nie tylko od nas, ale również od całego szkolnego otoczenia. Dlatego właśnie wszystkim rodzicom zależy na tym, by ich pociecha obracała się w towarzystwie przyjaznych, zrównoważonych uczniów i takiż samych nauczycieli. Podręcznikowym wręcz miejscem, w którym atmosfera spełnia najwyższe standardy, a społeczność uczniowska cechuje się wysoką kulturą i bogatą sferą emocjonalną jest niewątpliwie szkoła katolicka. Ma ona bowiem za zadanie przygotowanie do życia człowieka nie tylko wykształconego, ale także odpowiednio uformowanego duchowo. Okazuje się bowiem, że we współczesnym świecie bardzo trudno radzić sobie bez Boga. Wiara nierzadko ratuje ludziom życie, kiedy stają na krawędzi i zadają sobie pytanie: co dalej? Jeśli dziecko będzie wzrastało w atmosferze miłości, przyjaźni i akceptacji na pewno w dorosłym życiu stanie się rzetelnym pracownikiem, dobrym kolegą oraz kulturalnym sąsiadem.