Prognozy na przyszłość

W epoce intensywnego rozwoju nauki i technologii trudno nie zadać sobie pytania o przyszłość szkół tak specyficznych, jak katolickie. W obecnym systemie wartość wiary i Kościoła Katolickiego są nieustannie obniżane. Jest to niewątpliwie związane z silniejszą niż kiedykolwiek potrzebą korzystania z życia. Jak pokazuje jednak doświadczenie, nieustanny rozwój i wzrost możliwości niesie ze sobą także skutki negatywne. Dzieci coraz wcześniej zaczynają swoją przygodę z alkoholem, papierosami, narkotykami czy pożyciem seksualnym. Każdy rodzic chciałby jednak, aby jego pociecha uniknęła wszystkich tych zagrożeń. Dlatego właśnie jest szansa dla szkół katolickich w przyszłości. Mogą się one bowiem stać podwalinami szeroko rozumianej normalności, w której wartości moralne i szacunek do drugiego człowieka będą stanowiły priorytet. Dzisiejsze tradycyjne placówki edukacyjne mogą zaproponować uczniom przede wszystkim przekazywanie informacji. Dlatego też szkoły katolickie, które oprócz tego zapewnią rozwój duchowy i społeczny mogą być w przyszłości bardzo pożądane.