Ustalony porządek dnia

Każdy rodzic powinien mieć świadomość tego, że dziecko potrzebuje ustalonego porządku dnia oraz jasnych reguł. Wiedzą o tym również władze szkół katolickich. Określony i ściśle przestrzegany plan dnia jest jedną z cech charakterystycznych tego typu placówki. Nie da się jednak zaprzeczyć, że znakomicie odbija się to na psychice młodych ludzi. Celem rozplanowania całego dnia nie jest ograniczanie swobody młodych ludzi, a jedynie zorganizowanie im czasu tak, by czuli się potrzebni i ważni. Ma również znaczący wpływ na umocnienie więzi miedzy całą społecznością szkolną. Szkoła katolicka za nadrzędny cel stawia sobie oczywiście ukształtowanie człowieka o silnej sferze duchowe. Dlatego też w ciągu każdego dnia musi się znaleźć odpowiednia ilość czasu na modlitwę oraz mszę świętą. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że praktyki te mają dużo bardziej swobodny przebieg niż te znane nam z doświadczenia. Szkoła katolicka dba bowiem o to, by kościół kojarzył się wszystkim uczniom wyłącznie pozytywnie.

Nieustanne poszerzanie horyzontów

Rozwój młodego człowieka to coś więcej niż wpajanie mu podstaw programowych. To nieustanna troska o to, by nauka stała się jego pasją, a nie tylko żmudną koniecznością. Świadomość jak ważna dla dorosłego życia człowieka jest jakość odebranego wykształcenia mają na pewno pracownicy szkół katolickich. Starają się oni bowiem, aby absolwent ich placówki opuścił ją nie tylko silnie uduchowiony, ale także posiadający szerokie zainteresowania i horyzonty. Człowiek, który ma być podporą społeczeństwa musi mieć bowiem świadomość własnych możliwości i pasji. Aby dziecko wiedziało, co tak naprawdę jest dla niego interesujące musi odebrać edukację z rąk świetnie przygotowanych pedagogów. Szkoła katolicka może się pochwalić elitarnością zarówno społeczności uczniowskiej, jak i nauczycielskiej. Aby dostać się do którejś z tych społeczności trzeba bowiem spełnić określone warunki oraz wykazywać się kreatywnością i odpowiednim podejściem. Uduchowienie młodego człowieka musi bowiem towarzyszyć rozległej wiedzy, gdyż tylko wówczas przyniesie pożądane owoce.

Uwrażliwianie i wiedza

Szkoła ma nie tylko uczyć, ale tez wychowywać. Aby móc realizować wszystkie stawiane sobie cele musi ona jednak posiadać odpowiednie środki finansowe i właściwą kadrę pracowniczą. Dla osób, którym zależy na wszechstronnym rozwoju osobowości dziecka idealnym rozwiązaniem staje się szkoła katolicka. Oczywiście, o ile rodzice chcą wychować dziecko w wierze katolickiej. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tradycyjnej placówce edukacyjnej ilość uczniów jest bardzo duża. Uniemożliwia to jednocześnie pracę z każdym dzieckiem z osobna i skupienie się na jego potrzebach. Szkoła katolicka ma jednak znamiona elitarności. Gwarantuje ona wszystkim swoim uczniom opiekę nauczycieli nie tylko w sferze nauki i wiedzy, ale także rozwoju duchowego. Człowiek, aby stać się istotą poprawnie funkcjonującą w społeczeństwie musi od małego nasiąknąć odpowiednimi wartościami. Uwrażliwianie na cierpienie innych ludzi, zwierząt czy nauka szacunku do wspólnego dobra powinna się zaczynać już na etapie wczesnoszkolnym.