Odpowiednie grono nauczycieli

Szkołą katolicka od innych placówek różni się nie tylko nazwą. Ważne tu jest także to, że podejście do uczniów jest nieco inne niż w szkołach publicznych. Dyrekcja i nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, że powinni dołożyć wszelkich starań, aby ich podopieczni z ochotą przekraczali próg szkoły i zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne im w dorosłym życiu. Z tego powodu kadra jest tu dobierana bardzo starannie. Grono pedagogiczne stanowią ludzie, którzy są tak zwanymi nauczycielami z powołania. Muszą oni swoją pracę traktować nie tylko jako źródło comiesięcznego dochodu, ale także jako swego rodzaju misję. Powinno im zależeć na tym, by jak najlepiej wychować uczniów. Muszą w swojej pracy pedagogicznej wpajać im zasady i wartości, które sami wyznają. Z tego powodu tak ważny jest odpowiedni dobór nauczycieli, którzy mają pracować w szkołach katolickich. Powinni oni przede wszystkim zgadzać się ze wszystkimi zasadami panującymi w tego typu placówkach oraz realizować je w swoim codziennym życiu. Tylko w ten sposób będą wiarygodni dla uczniów.

Szkoła przyjazna dzieciom

W Polsce powstaje coraz więcej szkół prywatnych. Wiele z nich to placówki katolickie. Nie oznacza to bynajmniej, że są one prowadzone przez osoby duchowne. Często słowo katolicka w nazwie szkoły sugeruje jedynie to, jakie wartości są w danej placówce przekazywane uczniom. Dyrektorzy szkół katolickich podkreślają więc, że najważniejsze jest dla nich stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, takiego, w którym czuliby się bezpiecznie i jednocześnie z przyjemnością do niego wracali. Taką atmosferę buduje oczywiście wiele czynników. Jednym z nich, chyba najważniejszym, jest odpowiednia kadra. Tworzą ją ludzie, którzy nauczycielami są z powołania i chętnie wykonują swój zawód. Muszą mieć oczywiście odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, ale powinno im też zależeć na dobru uczniów. Wiedzą, że ich praca nie polega tylko na przekazaniu młodym ludziom wiadomości objętych programem nauczania, ale też na wsparciu ich rozwoju i na wychowaniu ich. To ostatnie oczywiście w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów.

Uczniowie szkoły katolickiej

Mimo różnicy w nazwie, szkoła katolicka przypomina inne placówki szkolne. Oczywiście są tu pewne różnice, które przejawiają się na przykład w kwestii organizacji pracy placówki oraz w temacie wartości, jakie szkoła chce przekazywać swoim uczniom. Osoby uczęszczające do szkoły katolickiej to jednak takie same dzieci, jak uczniowie szkół państwowych. Gimnazjaliści i licealiści wybierają szkoły katolickie przede wszystkim ze względu na poziom nauczania, jaki w nich jest. Nie jest tajemnicą, że często jest on wyższy niż w szkołach publicznych. Inną motywacją jest dla nich fakt, że szkoły katolickie dysponują często internatami. To daje młodym ludziom możliwość szybkiego opuszczenia rodzinnego domu i rozpoczęcia prawie samodzielnego życia z dala od rodziców. Z kolei uczniowie szkół podstawowych są do placówki katolickiej wysyłani przez rodziców. Zazwyczaj są to dzieci ludzi, którzy w ten sposób chcą zadbać nie tylko o wszechstronny rozwój swoich pociech, ale także zapewnić im bezpieczeństwo. Liczą na to, że w szkole katolickiej nie będzie takich problemów jak przemoc i narkotyki.