Kształtowanie młodej osobowości

Ważnym elementem działania szkoły jest troska o rozwijanie uczniowskich zainteresowań i wzbogacanie osobowości. Aby skupić się na tych celach szkoła musi jednak mieć nie tylko odpowiednie fundusze, ale także kadrę nauczycielską. O najbardziej troskliwą opiekę względem każdego ucznia najłatwiej oczywiście w szkole katolickiej. Stawia ona sobie wysokie wymagania. Każde dziecko ma być w niej traktowane indywidualnie, a troska obejmuje nie tylko sferę nauczania wiedzy szkolnej, ale także aspekt duchowości. W szkole katolickiej grono pedagogiczne ma świadomość odpowiedzialności jaka na nim ciąży. Musi bowiem wskazać młodemu człowiekowi drogę nie tylko do wiedzy, ale także do Boga. Wielu wierzących z przykrością obserwuje odchodzenie młodych od Kościoła. Dlatego stają się, by ich dzieci wzrastały w wartościach wiary i miłości. Istnienie szkół katolickich jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na placówki, w których młodzi ludzie mieliby kontakt z rówieśnikami, dla których wiara stanowi istotną wartość.