Prognozy na przyszłość

W epoce intensywnego rozwoju nauki i technologii trudno nie zadać sobie pytania o przyszłość szkół tak specyficznych, jak katolickie. W obecnym systemie wartość wiary i Kościoła Katolickiego są nieustannie obniżane. Jest to niewątpliwie związane z silniejszą niż kiedykolwiek potrzebą korzystania z życia. Jak pokazuje jednak doświadczenie, nieustanny rozwój i wzrost możliwości niesie ze sobą także skutki negatywne. Dzieci coraz wcześniej zaczynają swoją przygodę z alkoholem, papierosami, narkotykami czy pożyciem seksualnym. Każdy rodzic chciałby jednak, aby jego pociecha uniknęła wszystkich tych zagrożeń. Dlatego właśnie jest szansa dla szkół katolickich w przyszłości. Mogą się one bowiem stać podwalinami szeroko rozumianej normalności, w której wartości moralne i szacunek do drugiego człowieka będą stanowiły priorytet. Dzisiejsze tradycyjne placówki edukacyjne mogą zaproponować uczniom przede wszystkim przekazywanie informacji. Dlatego też szkoły katolickie, które oprócz tego zapewnią rozwój duchowy i społeczny mogą być w przyszłości bardzo pożądane.

Przygotowanie do życia

Nie ulega wątpliwości, że szkołą ma człowieka przygotować do życia. To, jak będziemy się czuli i ile z niej wyniesiemy zależy jednak nie tylko od nas, ale również od całego szkolnego otoczenia. Dlatego właśnie wszystkim rodzicom zależy na tym, by ich pociecha obracała się w towarzystwie przyjaznych, zrównoważonych uczniów i takiż samych nauczycieli. Podręcznikowym wręcz miejscem, w którym atmosfera spełnia najwyższe standardy, a społeczność uczniowska cechuje się wysoką kulturą i bogatą sferą emocjonalną jest niewątpliwie szkoła katolicka. Ma ona bowiem za zadanie przygotowanie do życia człowieka nie tylko wykształconego, ale także odpowiednio uformowanego duchowo. Okazuje się bowiem, że we współczesnym świecie bardzo trudno radzić sobie bez Boga. Wiara nierzadko ratuje ludziom życie, kiedy stają na krawędzi i zadają sobie pytanie: co dalej? Jeśli dziecko będzie wzrastało w atmosferze miłości, przyjaźni i akceptacji na pewno w dorosłym życiu stanie się rzetelnym pracownikiem, dobrym kolegą oraz kulturalnym sąsiadem.

Problemy okresu dojrzewania

Wielu psychologów twierdzi, że na problemy okresu dojrzewania pracuje się całe życie dziecka. Jeśli bowiem nastolatek nie zaznał w dzieciństwie miłości, akceptacji czy zrozumienia będzie mu szczególnie trudno poradzić sobie z nawałem problemów, jakie przytłoczą go w wieku nastoletnim. Także tutaj ważną rolę odgrywa szkoła. Grupa rówieśnicza staje się bowiem w tym wieku bardzo istotna. Najłagodniej okres dojrzewania przebiegła wśród uczniów, którzy od zawsze czuli się szanowani i kochani. Taka relacja możliwa jest także w szkole, zwłaszcza katolickiej. Okazuje się bowiem, że tak właśnie już od pierwszych klas dba się o to, by dziecko nawiązywało odpowiednie relacje z innymi dziećmi, uczyło się akceptacji, wyrozumiałości i szacunku. Nastolatek odpowiada bowiem tym, co dostaje. Jeśli zapewni się mu spokojną atmosferę, będzie się go doceniać i akceptować, można być pewnym, że okres dorastania przebiegnie bez burz i awantur. Szkoła katolicka ma na celu przygotowanie dziecka także do tego, by stało się dorosłym nie tylko fizycznie, ale także mentalnie i emocjonalnie.